Selecteer pagina

Kinderen profiteren van werkende moeder

Kinderen profiteren van werkende moeder

Heb je weleens last van schuldgevoelens als je jouw kind naar het kinderdagverblijf of oppasmoeder brengt of als je weer als laatste bij de BSO aan komt. Dit is nergens voor nodig! Uit onderzoek van de Harvard Business School blijkt dat kinderen van werkende moeders hier alleen maar profijt uit halen. Is dit geen fijne geruststelling!

Uit een internationaal onderzoek dat is uitgevoerd in 25 landen blijkt dat dochters van werkende moeders later meer kans hebben zelf buitenhuis te gaan werken, dat ze beter betaald worden voor én dat ze vaker in leidinggevende functies terecht komen. Van een fijn rolmodel gesproken dus.

De zonen plukten op professioneel vlak niet meteen vruchten van hun moeder met carrière, maar de onderzoekers zagen wel een significant verschil in hun privéleven. Zonen van werkende moeders besteden later namelijk meer tijd aan huishoudelijke taken en aan de zorg voor hun eigen kinderen. Fijn voor hun toekomstige vrouw!

Een andere geruststellende conclusie uit het onderzoek: noch jongens noch meisjes lijden onder de afwezigheid van hun moeders.

Praten is niet genoeg
Je taak als rolmodel is dus van ontzettend groot belang voor je kinderen. Dat geldt ook op vlak van gendergelijkheid. Practice what you preach! Als eindconclusie kan gesteld worden dat kinderen uit een gezin zonder traditioneel rollenpatroon denken later zelfstandiger na over de mogelijkheden in hun leven.

 

Over de auteur

Share This